ติดต่อเรา

“ เราใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอน
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ”

บริษัท นิว เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่  3/29-3/31 หมู่ 7 แขวงลำผักชี
เขตหนองจอก กรุงเทพมหนคร 10530

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0 1055 54146 53 7


ติดต่อทีมงานเบอร์โทรศัพท์อีเมล์
คุณวรวิทย์ บุญมาหล้า092 931 1510worrawit@newenergy-plus.com
คุณสุริยา ชัยปัญญา084 326 4772suriya@newenergy-plus.com
คุณภูกฤษ เลี่ยมไธสง097 079 1523phukrish@newenergy-plus.com
คุณเกษมสันต์ หวานเสียง087 980 5078kasemsan@newenergy-plus.com
คุณพรเทพ ส้มอ่อน082 712 2144porntep@newenergy-plus.com