เกี่ยวกับเรา


บริษัท นิว เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (NEP) เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงจากโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และบริษัทผู้จำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์รายใหญ่ของประเทศไทย NEP ดำเนินธุรกิจและให้บริการทางด้านวิศวกรรม ที่ปรึกษา ออกแบบโครงการเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร

นอกจากนี้เรายังให้บริการจัดจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ อะไหล่ และเครื่องจักรจากต่างประเทศ วางแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance) และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งโรงงาน โรงไฟฟ้า และระบบเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมต่างๆ

NEP's Vision

 • “มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับประเทศในฐานะผู้พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าทางเลือก”

NEP's Policy

 • ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
 • มีความเป็นมืออาชีพ เชื่อถือได้ รับผิดชอบต่อลูกค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม
 • มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้า (Customer)

NEP ให้การบริการครอบคลุม ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้

 1. เจ้าของอาคาร
 2. โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า คลังสินค้า
 3. หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
 4. ผู้สนใจทั่วไป

การบริการทางวิศวกรรม (Engineering)

 1. ให้คำปรึกษา ออกแบบ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์เซลล์
 2. เขียนแบบไฟฟ้า โยธา เครื่องกล ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมวิศวกรรับรองแบบ
 3. บริการแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 4. จัดเตรียมเอกสาร ยื่นเอกสารสำหรับหน่วยงานราชการ เช่น ขอจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อขอขนานไฟฟ้า ขอใบอนุญาต อ.1 ใบยกเว้น รง.4 CoP และ BOI
 5. ออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 6. ออกแบบระบบการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก(ไพโรไลซิส-Pyrolysis)
 7. บริการตรวจสอบอาคาร (Building Inspection)
 8. ให้บริการทางวิศวกรรมที่ปรึกษา งานก่อสร้าง งานติดตั้งเครื่องจักร
 9. การบริการจากความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการออกแบบผังการผลิตและผังโรงงาน
 10. การบริการทางด้านงานวางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 11. การบริการทางด้านการ Operation & Maintenance สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

จัดหาอุปกรณ์ (Procurement)

NEP ให้บริการจัดหาอุปกรณ์ สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ได้แก่ เซลล์แสงอาทิตย์ /โซล่าร์เซลล์(PV) อินเวอร์เตอร์ (Inverter) อุปกรณ์โครงสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ จาก เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ฯ หรือภายในประเทศ ตรงตามความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้า

 1. จัดหาอุปกรณ์ทุกชนิด สำหรับระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำหน่ายโซล่าเซลล์ โซลาร์เซลล์ Solarcell แผงโซล่าเซลล์ ขายโซล่าเซลล์ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิศกรที่มีประสบการณ์ด้านกิจการพลังงานโดยตรงจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตเซลล์โดยเฉพาะ
 2. จัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก(ไพโรไลซิส) ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้เรียกว่า “ไบโอ-ออยล์” (Bio-oil)
 3. จัดหาอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับโรงงงานอุตสาหกรรม

การบริการด้านการก่อสร้าง (Construction)

ให้บริการโดยตรงในภาคธุรกิจก่อสร้างกับเจ้าของอาคาร/โครงการโดยตรง ทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน ซึ่งเราให้บริการทั้งแบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ (TURNKEY) หรือการก่อสร้าง ติดตั้งเพียงบางส่วนงาน/ค่าแรง

 1. การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automation)
 2. การทดสอบระบบควบคุมเครื่องจักร ระบบควบคุมในโรงงาน และทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติ (Programmable Control)
 3. ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ เช่น ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
 4. ติดตั้งเครื่องจักร อาคารโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์
 5. ทดสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม
 6. ซ่อมบำรุงระบบโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
 7. ผู้ให้บริการวิศวกรรมบริการอิสระ การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน