Solar Farm600 kWp. (กองบินที่ 7) สุราษฎร์ธานี

Solar Fram ขนาด 600 kWp.( กองบินที่ 7 ) ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


โครงการ Solar Farm  ขนาด 600 kWp.( กองบินที่ 7) ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการติดตั้งตั้งช่วงตุลาคม เมื่อปลายปี 2561- กุมภาพันธ์ 2562 นับว่าเป็นปีที่เดินสายทั่วทุกภาคเลยทีเดียวสำหรับงานติดตั้ง Solar Cell ของเรา