ระบบไฟส่องทางโซลาร์(สตรีทไลท์) เกาะนกเภา จ.สุราษฎร์ธานี(กันยายน 2558)

ระบบไฟส่องทางโซลาร์(สตรีทไลท์) เกาะนกเภา จ.สุราษฎร์ธานี(กันยายน 2558)