โครงการ PTTEP1 ที่ แหล่งผลิตน้ำมันดิบอู่ทอง บริษัท ปตท.

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดกำลังผลิต สถานที่ บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกำลังผลิต –
สถานที่ บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการ PTTEP1 ที่ แหล่งผลิตน้ำมันดิบอู่ทอง
PV System Size –
Location : The company PTT and PTTEP. International Limited.
District U Thong, Suphan Buri