ปตท.สผ.อู่ทอง สุพรรณบุรี (PTTEP)

ปตท.สผ.อู่ทอง สุพรรณบุรี (PTTEP)