Operation and Maintenance

Operation and Maintenance of Photovoltaic Energy

Operation and Maintenance of Photovoltaic Energy  

เป็นการดำเนินงานและบำรุงรักษาพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์  ซึ่งเป็นการบริการลังการขาย ล้างแผงโซล่าเซลล์ และตรวจสอบระบบ โซล่าเซลล์


ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำความสะอาดแผงโซล่าร์เซลล์

      การทำความสะอาดแผงโซล่าร์เซลล์ ซึ่งมีผลการทดสอบ แล้วพบว่า เป็นการเพิ่มประสิทธ์ภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้า เพิ่มขึ้นได้ถึง 14% โดยเฉลี่ย นั้นหมายถึงกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าที่เราได้กลับคืนมาหลังจากการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์