600 Kwp (PP&S) สมุทรสาคร

Solar Rooftop 600 kWp. (บริษัท พี.พี.แอนด์ เอส. โพลีเทรด จำกัด)


โครงการ Solar Rooftop 600 kWp. (บริษัท พี.พี.แอนด์ เอส. โพลีเทรด จำกัด) จ.สมุทรสาคร

นับว่าเป็นโครงการแรก ของปี 2563 เป็นปีที่มาพร้อมสถานการณ์ Covid 2019  แต่ทีมงานก็สามารถฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันได้ดี  สำหรับเป้าหมาย/แผนงานที่วางไว้ 90 วัน  กับ 600 Kwp.