โซลาร์ปั้ม

สถานที่ติดตั้ง: อ.เมือง จ.พิษณูโลก Specification: 1.แผง แบบผลึกผสม (Poly-crystalline) จำนวน 8 แผง ( 250 Watt) = 2,000 วัตต์ 2. ปั้มแบบ Servo DC, Pump ขนาด 1,120 วัตต์(1.5 แรงม้า) ควบคุมด้วย Controller


สถานที่ติดตั้ง: อ.เมือง จ.พิษณูโลก

Specification:

1.แผง แบบผลึกผสม (Poly-crystalline) จำนวน  8 แผง ( 250 Watt)  = 2,000  วัตต์

2. ปั้มแบบ Servo DC, Pump ขนาด 1,120 วัตต์(1.5 แรงม้า)  ควบคุมด้วย Controller