ไฟจราจรโซลาร์เซลล์แบบกระพริบ เทศบาลตำบล แพรกษา จ.สมุทรปราการ

ไฟจราจรโซลาร์เซลล์แบบกระพริบ เทศบาลตำบล แพรกษา จ.สมุทรปราการ