ทำไมต้อง NEP?

  1. “NEP” ได้รับการขึ้นทะเบียนแนะนำผู้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าบริษัทมีทีมงานวิศวกรทีมงานติดตั้งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (www.dede.go.th)
  2. ทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์มากว่า 10ปี ที่มีใจรักในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน พลังงานสะอาดแห่งอนาคต (ทีมงาน NEP)
  3. “NEP” รู้จริง ทำจริง ในระบบพลังงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนซึ่งบริษัทมีผลงานการติดตั้งที่ต่อเนื่องกว่า 100 โครงการทั้งในและต่างประเทศครอบคลุมทุกภาคส่วน เช่น ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม หอพัก มูลนิธิและองค์กร/หน่วยงานราชการ (ผลงาน)
  4. “NEP” มีประสบการณ์จริงในการติดตั้งด้วยทีมช่างที่มีทักษะและวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ
  5. “NEP” เป็นเจ้าของโซลาร์รูฟท็อปกว่า 120 ระบบทั่วประเทศ เป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะอยู่ดูแลลูกค้าตลอดไป เข้าใจ เข้าถึง ความต้องการของลูกค้า (ประกาศ PPA ที่ได้รับ)
  6. “NEP” ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง รายได้ที่ลูกค้าสนับสนุนบริษัทส่วนหนึ่งบริษัทนำไปช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น บริจาค , ติดตั้งระบบฯ ราคาพิเศษ  อาทิเช่น มูลนิธิเมตตาจิตเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี , ถวายองค์พระพุทธรูป และ สนับสนุนสถานศึกษาในการทำหนังสือทางวิชาการ
  7. “NEP” ให้น้ำหนักและใส่ใจในบริการหลังการขาย เพราะเราเชื่อว่าการบริการคืองานของเรา