ระบบโซลาร์โฮม

ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัย (Solar Home)

คือระบบที่ได้รับการออกแบบสำหรับเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ภายในบ้านพักอาศัยขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล (Remote Area) จากระบบสายส่งไฟฟ้าของรัฐ หรือพื้นที่เกาะ (Island)  เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งเป็นชุดต่างๆ ตามความต้องการและลักษณะการใช้งาน ถือเป็นระบบที่มีขนาดเล็กและราคาไม่แพง

การใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
1. หลอดไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างภายในบ้าน 1-2  หลอด
2. โทรทัศน์2ขนาด 50-100 วัตต์
3. พัดลม3ขนาด 100 วัตต์
4. ตู้เย็น4

อุปกรณ์และหลักการทำงานของระบบ5
1. ชุดโครงสร้าง เป็นเสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์หรือสเตนเลส อาจเป็นเสาเดี่ยวหรือหลายเสา
2. ชุดแผงโซลาร์เซลล์ ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง
3. ชุดควบคุมและอินเวอร์เตอร์ ทำหน้าที่ในการควบคุมการประจุไฟฟ้าลงในแบตเตอรี่และจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
4. แบตเตอรี่ ทำหน้าที่ในการเก็บสำรองไฟในกรณีที่พลังงานไฟฟ้าหลือจากการใช้งานของอุปกรณ์-เครื่องใช้ไฟฟ้า(หรือกรณีไม่ใช้)

การรับประกัน
1. ระยะเวลารับประกันทั้งระบบ 1 ปี
2. อายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์นานถึง 25-30 ปี

1,2,3,4,5 ขึ้นอยู่กับการออกแบบขนาดหรือกำลังของระบบ

สินค้าและบริการ
ผลงานที่ผ่านมา