โซลาร์โฮม

โซลาร์โฮม (Solar Home) คือระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กที่นำไปใช้กับบ้านขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลระบบสายจำหน่ายไฟฟ้าของรัฐ เช่น ตาม เกาะ หรือ พื้นที่ชนบท ที่ระบบไฟฟ้าหรือสาธารณูปโภคพื้นฐานยังเข้าไม่ถึงและมีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไม่มากนัก

SolarHome_50_80

รหัสสินค้า NEP 50 รายละเอียด
รหัสสินค้า NEP 80 รายละเอียด

SolarHome_130_250_300

รหัสสินค้า NEP 130 รายละเอียด
รหัสสินค้า NEP 250 รายละเอียด
รหัสสินค้า NEP 500 รายละเอียด


นอกจากนี้เรายังรับออกแบบตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่ยุติธรรม

ผลงานที่ผ่านมา