โซลาร์ไฟส่องทาง

S__9879720

Solar Street Light เกาะพะลวย

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดกำลังผลิต - สถานที่ บ้านเกาะพะลวย หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี "เกาะพะลวย...ต้นแบบเกาะพลังงานสะอาดแห่งแรกของไทย" PV System Size - Location : Ban Ko Phaluai Moo 6 ...
Read More