ประวัติ NEP

DSC_5506DSC_5519DSC_5464DSC_5461


บริษัท นิว เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (NEP) เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ก่อตั้งโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงจากอุตสาหกรรมการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และบริษัทผู้จำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์รายใหญ่ของประเทศไทย NEP ดำเนินธุรกิจและให้บริการทางด้านวิศวกรรม ที่ปรึกษา ออกแบบโครงการเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร

นอกจากนี้เรายังให้บริการจัดจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ อะไหล่ และเครื่องจักรจากต่างประเทศ วางแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance) และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งโรงงาน โรงไฟฟ้า และระบบเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมต่างๆ

วิสัยทัศน์(Vision)

“มุ่งสู่การเป็นบริษัทผู้นำเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าทางเลือกสู่ผู้ใช้งานจริงในราคาที่ถูกและมีคุณภาพ”

นโยบาย (Policy)

 1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ราคาสมเหตุ-สมผล
 2. มีความเป็นมืออาชีพ เชื่อถือได้ รับผิดชอบต่อลูกค้าในงานบริการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 3. มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


ลูกค้า (Customer)

NEP ให้การบริการครอบคลุม ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้

 • เจ้าของอาคารบ้านที่อยู่อาศัย/โรงจอดรถ/อาคารพาณิชย์
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
 • ผู้สนใจทั่วไป


การบริหารทางวิศวกรรม (Engineering)

 • ให้คำปรึกษา ออกแบบ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์เซลล์
 • เขียนแบบไฟฟ้า โยธา เครื่องกล ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมวิศวกรรับรองแบบ
 • บริการแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • รับเตรียมเอกสาร ยื่นเอกสารสำหรับหน่วยงานราชการ เช่น ขอจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อขอขนานไฟฟ้าขอใบอนุญาต อ.1 ใบยกเว้น รง.4 และ CoP
 • ออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 • ออกแบบระบบการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก(ไพโรไลซิส-Pyrolysis)
 • บริการตรวจสอบอาคาร (Building Inspection)
 • ให้บริการทางวิศวกรรมที่ปรึกษา งานก่อสร้าง งานติดตั้งเครื่องจักร
 • การบริการจากความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการออกแบบผังการผลิตและผังโรงงาน
 • การบริการทางด้านงานวางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • การบริการทางด้านการ Operation & Maintenance สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม


จัดหาอุปกรณ์ (Procurement)

NEP ให้บริการจัดหาอุปกรณ์ สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ได้แก่ เซลล์แสงอาทิตย์ /โซล่าร์เซลล์(PV) อินเวอร์เตอร์ (Inverter) อุปกรณ์โครงสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ จาก เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ฯ หรือภายในประเทศ ตรงตามความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้า

 •  จัดหาอุปกรณ์ทุกชนิด สำหรับระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำหน่ายโซล่าเซลล์ โซลาร์เซลล์ Solarcell แผงโซล่าเซลล์ ขายโซล่าเซลล์ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิศกรที่มีประสบการณ์ด้านกิจการพลังงานโดยตรงจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตเซลล์โดยเฉพาะ
 •  จัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก(ไพโรไลซิส) ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้เรียกว่า “ไบโอ-ออยล์” (Bio-oil)
 •  จัดหาอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับโรงงงานอุตสาหกรรม


การบริการด้านการก่อสร้าง (Construction)

ให้บริการโดยตรงในภาคธุรกิจก่อสร้างกับเจ้าของอาคาร/โครงการโดยตรง ทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน ซึ่งเราให้บริการทั้งแบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ (TURNKEY) หรือการก่อสร้าง ติดตั้งเพียงบางส่วนงาน/ค่าแรง

 • การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automation)
 • การทดสอบระบบควบคุมเครื่องจักร ระบบควบคุมในโรงงาน และทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติ (Programmable Control)
 • ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ เช่น ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
 • ติดตั้งเครื่องจักร อาคารโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์
 • ทดสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม
 • ซ่อมบำรุงระบบโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ผู้ให้บริการวิศวกรรมบริการอิสระ การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน