โซลาร์ไฟส่องทาง

ระบบไฟส่องทางพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street Light) เป็นระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนในเวลากลางคืน

 

 

ModelStreetLight
S__9879720

รหัสสินค้า ST15
ให้กำลังไฟฟ้าที่ 15 วัตต์ LED แบบสว่างพิเศษ (Ultra bright) ให้ความสว่างเท่ากับหลอดฮาโลเจน 100 วัตต์
รายละเอียด

รหัสสินค้า ST30
ให้กำลังไฟฟ้าที่ 30 วัตต์ LED แบบสว่างพิเศษ (Ultra bright) ให้ความสว่างเท่ากับหลอดฮาโลเจน 200 วัตต์
รายละเอียด


โครงการที่ผ่านมา (Project Reference)
ผลงานที่ผ่านมา