แผงโซลาร์เซลล์

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module)

monoPV_INV_BATT

ประเภท : ผลึกผสม (Poly-crystalline)

ขนาดกำลังวัตต์ : 250 วัตต์ และ 300 วัตต์

ราคา (Price)

นอกจากนี้เรายังมี ขนาด 50 วัตต์ 80 วัตต์ และ 100วัตต์ สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า เช่น  Solar Street Light, Solar Pump เป็นต้น โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่วัตต์ละ 25 บาท