ระบบโซลาร์การ์เดนไลท์

โคมไฟสวนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Garden/ Light)

ลักษณะการประยุกต์ใช้งาน

แบบลักษณะเป็นโคม ประกอบด้วย ตัวโคมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 5-10 วัตต์และแบตเตอรี่ขนาด 2A

1. ติดตั้งบนพื้นดินโดยเสียบขาฝังลงในดินเพื่อส่องสว่างทางเดินในสวนหรือสนามหญ้าหรือในพื้นที่ที่ต้องการแสงไม่มากหรือประดับตกแต่งสวนเพื่อความสวยงาม

2. ติดตั้งบนกำแพงรั้วเสาไฟประดับบ้าน

แบบลักษณะเป็นเสาโคม ประกอบด้วย ตัวเสาและโคมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 10-30 วัตต์และแบตเตอรี่ขนาด 50 แอมป์-ชั่วโมง

ถือเป็นระบบไฟขนาดเล็กที่กระทัดรัดง่ายและสะดวกในการติดตั้ง

สินค้าและบริการ
ผลงานที่ผ่านมา