ระบบโซลาร์รูฟท็อป

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

คือระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านที่พักอาศัยหรือ หลังคาอาคารพาณิชย์หรือบนหลังคาอาคารโรงงาน

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เอง
2. เพื่อขายคืนในราคาพิเศษให้กับการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)ตามมาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของกระทรวงพลังงาน

จากนี้ไปหลังคาบ้านของเราก็จะมีบทบาทมากกว่าการกันแดดกันฝนเพราะสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม
รูปแบบและรายละเอียด
สินค้าและบริการ
ผลงานที่ผ่านมา