บริการดูแลระบบ Solar Rooftop อย่างมืออาชีพ ระบบผลิตไฟฟ้ามากขึ้นจริง !

Installing the Solar Rooftop Phase 2 with New Energy Plus, we guaranty that can be sold to PEA/MEA

          ถึงแม้ว่าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา  (Solar Rooftop) จะเป็นโครงการที่ดีของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพลังงานทดแทน ผลตอบแทนดี มั่นคง แต่เนื่องจากเงินลงทุนครั้งแรกค่อนข้างสูงและถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับประชาชน ประกอบกับข่าวคราวที่เป็นลบในเรื่องคุณภาพสินค้า การติดตั้งและข่าวการ COD หรือการขายไฟเข้าระบบไม่ทันกำหนด จึงทำให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนไม่น้อยเกิดความกังวลใจและไม่แน่ใจในการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป

          บริษัท นิวเอ็นเนอร์จี จำกัด ผู้ติดตั้งระบบโซลาร์รูฟทอปมืออาชีพที่จะสร้างความสบายใจ  ขจัดความกังวลใจให้กับเจ้าของบ้านที่เลือกใช้เราเป็นบริษัทผู้ติดตั้งแบบครบวงจร

สบายใจที่ 1  ขายไฟได้แน่นอน ไม่ยุ่งยาก แบบ One Stop Service   NEP มีทีมงานวิศวกรครบทุกสาขาวิชาทั้งไฟฟ้า โยธา และเครื่องกล ทีมติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแทนเจ้าบ้านทุกอย่าง ทีมบริหาร

สบายใจที่ 2 สำรวจพื้นที่ทำงานจริง รวบรวมความต้องการของลูกค้ามาวิเคราะห์และออกแบบกับข้อมูลทางวิศวกรรม เพื่อให้ได้ระบบที่ได้มาตรฐานและตรงใจเจ้าของบ้าน

สบายใจที่ 3 เรายึดความต้องการของเจ้าของบ้านเป็นหลัก นำข้อมูลการสำรวจและมาตรฐานทางวิศวกรรม มาตรฐานการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย  เพื่อนำมาออกแบบเป็นมาตรฐานการทำงาน

สบายใจที่ 4  ติดตั้งอย่างมืออาชีพ

สบายใจที่ 5   รับประกันการติดตั้ง ดูแลบำรุงรักษา ระบบโซลาร์รูฟทอปหลังการติดตั้ง ยาวนาน

  • รับประกันการติดตั้ง 2 ปี  ตรวจสอบระบบ 4 ครั้งใน 2 ปีแรก
  • รับประกันอินเวอร์เตอร์ SMA 10 ปี   ผ่านช่วงการคืนทุน   จึงมั่นใจได้ว่าได้กำไรแน่นอน
  • รับประกันประสิทธิภาพแผง 25 ปี มั่นใจได้ว่าอยู่ครบตลอดโครงการแน่นอน

สบายใจที่ 6 บริษัทมี คู่มือการบำรุงรักษาระบบฯ   อบรมการใช้งาน แนะนำการแก้ปัญหาเบื้องต้น ส่งมอบเอกสารต่างๆ ที่ยื่นหน่วยงานราชการ เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าของบ้าน  ซึ่งจะทำให้ระบบ Solar Rooftop เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับบุคคลทั่วไป(คู่มือบำรุงรักษา)

สบายใจที่ 7 NEP จะอยู่ดูแลลูกค้าตลอดไป เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเป็นมืออาชีพและรักในอาชีพนี้ NEP ได้ทำสัญญาเช่าหลังคาบ้านพักอาศัยของประชาชนทั่วไปเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปจำนวนกว่า120 หลังคาเรือน ทั่วประเทศ ตลอด 25 ปี เราพร้อมอยู่ดูแลลูกค้าและเคียงคู่ไปด้วยกัน (ประกาศ PPA)

อยากสบายใจ โทร 02 915 3228

Leave a Reply