ไฟส่องทางโซลาร์ (Solar Streetlight) เทศบาลตำบลโนนปอแดง จ.เลย

One thought on “ไฟส่องทางโซลาร์ (Solar Streetlight) เทศบาลตำบลโนนปอแดง จ.เลย

  1. คุณภูกฤษ เลี่ยมไธสง says:

    รอภาพการติดตั้งอย่างเป็นทางการครับ

Leave a Reply