วารสารสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chula.ej
ทางบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดทำวารสารงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมแก่ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 20 ฉบับบที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559   (Environmental  Journal)        
More

การติดตั้งมิเตอร์ในระบบโซลาร์เซลล์

COD.Metered.27.01.59
สวัสดีปีใหม่ครับชาว GREEN HEARTทุกท่าน, หลังจากที่สนุกสนานกับการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันไปแล้ว ตอนนี้ก็กลับสู่โหมดการทำงานนะครับ หลังจากที่การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แล้วเสร็จก็ยังขายไฟเข้าระบบการไฟฟ้าไม่ได้นะครับต้องรอการไฟฟ้ามาติดตั้งมิเตอร์และแจ้งCOD*ก่อนซึ่งก็คงแล้วเสร็จทั้งหมดภายในสิ้นเดือนมากราคมนี้(เป็นแน่แท้กระมัง...) โดยการบันทึกค่าพารามิเตอร์ต่างๆไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการ COD ครับ เรามีภาพบรรยากาศการติดตั้งมาแสดงให้ชาวGHได้ดูกันครับให้สมกับการรอคอย...โครงการดีด...
More