115 กิโลวัตต์บนหลังคาโกดังสินค้า ปตท.แอลเอ็นจี มาบตาพุด ระยอง

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกำลังผลิต 115.2 กิโลวัตต์ ที่หลังคาโรงงาน
สถานที่ มาบตาพุด แอลเอ็นจี เทอร์มินัล
จังหวัดระยอง
ประหยัดพลังงานและส่งเสริมภาพลักษณ์
Energy Saving and CSR
PV System Size 115.2 kWp
Location : Mab Ta Phut LNG  Terminal Rayong

 

PTT-N-others

 

 

ใส่ความเห็น