100 กิโลวัตต์ บนหลังคาโรงงาน ประเทศกัมพูชา

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกำลังผลิต 100 กิโลวัตต์ ที่หลังคาโรงงาน
สถานที่ ประเทศกัมพูชา
ประหยัดพลังงานและส่งเสริมภาพลักษณ์
Energy Saving and CSR
PV System Size 100 kWp
Location : Cambodia

ใส่ความเห็น