ผลงานโครงการ Solar Rooftop เฟส 2 (บางส่วน)

หลังที่ 1 ที่พื้นที่ ถนนสุขุมวิท 115 จ. สมุทรปราการ ขนาด 9.28 kWp

หลังที่ 2 หมู่บ้าน Happy Land ซอย ลาซาล จ.สมุทรปราการ  ขนาด 7.2kWp

หลังที่ 3 หมู่บ้านสุขุมวิท 1  อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา ขนาด 9.28 kWp

หลังที่ 4 อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ขนาด 10 kWp

หลังที่ 5 หมู่บ้าน ปรีชา ศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ  ขนาด 10 kWp

หลังที่ 6 หมู่บ้าน พฤกษชาติ  อ.เมือง จ. สุพรรณบุรี  ขนาด 9.86 kWp

และผลงาน Solar Rooftop Phase II หลังต่อๆไปสามารถคลิ๊กดูที่ เมนู ผลงาน Solar Rooftop เลยค่ะ..

ใส่ความเห็น