ผลการดำเนินงานติดตั้งระบบโซลาร์ตามสัญญา PPA (120 หลัง)

DSC_0002_1458473153408DSC_0025_1453884293117

บริษัท นิวเอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด  ดำเนินการ COD ครบตามกำหนดเวลา

หลังจากที่ทางบริษัท นิวเอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ Solar PV Rooftop โดยได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมกว่า 120 สัญญา

ปัจจุบันทางบริษัทฯได้ดำเนินการติดตั้งระบบและเชื่อมต่อระบบเข้ากับการไฟฟ้า (COD) แล้วครบทั้งหมดและดำเนินการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายในอัตราคงที่ตามสัญญา 25 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป

 

ใส่ความเห็น