ติดต่อ NEP

บริษัท นิวเอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด

เลขที่ 306/3 ซอยร่มเกล้า 12 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 02 915 3228 แฟ็กซ์ 02 915 3229

www.newenergy-plus.com

DSC_5412-2

 คุณวรวิทย์ บุญมาหล้า 092 931 1510  worrawit@newenergy-plus.com
 คุณสุริยา   ชัยปัญญา 084 326 4772  suriya@newenergy-plus.com
 คุณภูกฤษ  เลี่ยมไธสง 097 079 1523 phukrish@newenergy-plus.com
 คุณเกษมสันต์ หวานเสียง 087 980 5078  kasemsan@newenergy-plus.com
 คุณพรเทพ ส้มอ่อน 082 712 2144  porntep@newenergy-plus.com
เราใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอน   เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

DSC_5519