ขั้นตอนการขอและออกใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

ขั้นตอนการขอและออกใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

Screen Shot 2015-09-01 at 3.02.42 PM

ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคานั้น มีขั้นตอนและรายละเอียดค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นการติดตั้งระบบทางวิศวกรรม ดังนั้นคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงเป็นเชิงเทคนิคเป็นส่วนใหญ่  ทางเราNEP จึงจัดทำเนื้อหาโดยสรุปเป็นรูปแบบ Block Diagram และ Flowchart ให้เป็นขั้นตอนเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปใช้ได้โดยสะดวกโดยแจกแจงรายละเอียดและเอกสารแนบที่ต้องใช้จริง เราจึงกล้ารับประกันจากลูกค้าที่ติดตั้งระบบฯว่าเราทำให้เรียบง่ายและขายไฟได้จริง”

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง โครงการโซลาร์ รูฟท็อป

1.ประกาศ PPA
2. หนังสือแจ้งชำระค่าเครื่องวัดไฟฟ้าฯ | สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (รูปที่ 1 ) (รูปที่ 2)
3. รายการคำนวณ เพื่อยื่นดัดแปลงอาคาร(อ.1) | รายการคำนวณ เพื่อยื่นดัดแปลงอาคาร(อ.1)
4.ใบอนุญาต ดัดแปลงอาคาร(อ.1)
5. หนังสือแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง(ประกอบกิจการพลังงาน)
6. เอกสารยื่น CoP
7. เอกสารคำขอยื่นเชื่อมต่อขนานการไฟฟ้า

ใส่ความเห็น